[3DMotionvn] Khóa học Realflow tạo nguồn nước 3D trong quảng cáo

KHÓA HỌC REALFLOW

(Tạo nguồn nước 3D trong quảng cáo)

 

Realflow là gì?

– Realflow là một chương trình chuyên biệt của hãng NextLimit chuyên về tạo các nguồn nước 3D như thật trong quảng cáo. Thế mạnh của Realflow là tạo nên dòng chất lỏng vớ quy mô lớn, mô phỏng động lực học hoàn hảo. Nếu bạn là một fan của Pepsi hay Coca-cola và từng thán phục trước những hiệu ứng nước sinh động từ những quảng cáo của họ, thì Realflow chính là chương trình dành cho bạn.

– Reaflow giúp tạo ra:

 • Tạo nên những dòng sông, con suối, đại dương mênh mông
 • Tạo những dòng thác, lũ
 • Tạo nên những trận mưa lớn, mưa li ti, ẩm ướt
 • Tạo bọt nước trắng xóa, bọt nước li ti
 • Tạo nước sóng sánh trong ly
 • Tạo dòng nước chảy theo những hình mặc định
 • Tạo dòng chảy mô phỏng các chất lỏng: sô-cô-la, si-rô, mật ong,..
 • Tạo dòng chảy của vải

Mục tiêu đào tạo:

– Đây là chương trình chuyên biệt về tạo nguồn nước 3D trong quảng cáo duy nhất hiện nay được giảng dạy bởi Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trường Tộ.

– Các bạn sẽ biết một cách bài bản các bước để tạo nên một sản phẩm nguồn nước 3D hoàn chỉnh: lên ý tưởng cho nguồn nước, tìm kiếm tư liệu, làm việc với công cụ, hiệu chỉnh sản phẩm, kết xuất sản phẩm

– Đây là khóa học rất thích hợp cho các sinh viên mong muốn sau khi ra trường có thể công tác trong các lĩnh vực: thiết kế 3D, thiết kế đồ họa động, xử lý hậu kỳ, chuyên viên hiệu ứng… tại các production house, công ty truyền thông, đài truyền hình, hãng phim hoạt hình trong và ngoài nước.

– Nội dung khóa học:

 • Làm quen với giao diện và các công cụ của phần mềm Realflow
 • Làm việc với nguồn tạo nước dạng vòng tròn và hiệu ứng trọng lực (Gravity)
 • Tạo nguồn nước dạng hình vuông và hiệu ứng nước xoáy
 • Tạo nguồn nước dạng khối cầu và hiệu ứng Kvolum, hiệu ứng Filter
 • Làm việc với nguồn nước bung tỏa, tạo bọt nước
 • Tạo nguồn nước với các khối mặc định
 • Hệ thống Hydrido, hệ thống giả lập môi trường nước rộng lớn như biển, sông, thác…

Realflow_html_24452143

Nội dung tổng quát:

 

STT

TEÂN BAØI HOÏC

PHAÂN BOÅ THÔØI GIAN

Lyù thuyeát

Thöïc haønh

1

Tổng quan Realflow (1)

1.5

1.5

2

Tổng quan Realflow (2)

1.5

1.5

3

Tổng quan Realflow (3)

1.5

1.5

4

Làm việc với nguồn tạo nước dạng vòng tròn và hiệu ứng trọng lực (Gravity)

1.5

1.5

5

Tạo nguồn nước dạng hình vuông và hiệu ứng xoáy đối tượng Dspline

1.5

1.5

6

Tạo nguồn nước dạng khối cầu và hiệu ứng Kvolume và hiệu ứng Filter

1.5

1.5

7

Nguồn tạo nước Object và hiệu ứng Attractor và Wind

1.5

1.5

8

Làm việc với hiệu ứng Tractor trong Realflow

1.5

1.5

9

Làm việc với hiệu ứng Noise Field và Vortex trong Realflow

1.5

1.5

10

Nguồn tạo nước Fill Object với hiệu ứng Magic trong Realflow

1.5

1.5

11

Thiết lập hệ thống lưới trong Realflow từ hệ thống hạt particle (1)

1.5

1.5

12

Thiết lập hệ thống lưới trong Realflow từ hệ thống hạt particle (2)

1.5

1.5

13

Bài tập Intro Logo kết hợp với C4D

1.5

1.5

14

Hệ thống Hydrido (1)

1.5

1.5

15

Hệ thống Hydrido (2)

1.5

1.5

16

Kiểm tra cuối khóa

3

Nội dung chi tiết:

Bài 1. Tổng quan Realflow (1)

 

 1. Giao diện và công cụ trong Realflow
 2. Key và cách set key trong Realflow

Bài 2. Tổng quan Realflow (2)

 1. Xây đựng với đối tượng cơ bản
 2. Nodes, Global Links, Exclusive Links

Bài 3. Tổng quan Realflow (3)

 1. Hệ thống động lực trong Realflow
 2. Tương tác đối tượng cơ bản với hệ thống hạt

Bài 4. Làm việc với nguồn tạo nước dạng vòng tròn và hiệu ứng trọng lực (Gravity)

 1. Tìm hiểu về nguồn tạo nước dạng vòng tròn
 2. Tìm hiểu về trọng lực Gravity

Bài 5Nguồn tạo nước dạng hình vuông và hiệu ứng xoáy đối tượng Dspline

 1. Tìm hiểu về nguồn tạo nước dạng vuông
 2. Tìm hiểu về hiệu ứng xoáy Dspilne

Bài 6. Nguồn tạo nước dạng khối cầu và hiệu ứng Kvolume và hiệu ứng Filter

 1. Tìm hiểu về nguồn tạo nước dạng khối cầu
 2. Tìm hiểu về hiệu ứng Kvolume
 3. Hiệu ứng Filter

Bài 7. Nguồn tạo nước Object và hiệu ứng Attractor và Wind

 1. Tìm hiểu về nguồn tạo nước dạng Object
 2. Tìm hiểu về hiệu ứng Attractor
 3. Hiệu ứng Wind

Bài 8. Làm việc với hiệu ứng Tractor trong

 1. Tìm hiểu về hiệu ứng Tractor
 2. Ứng dụng

Bài 9. Làm việc với hiệu ứng Noise Field và Vortex trong Realflow

 1. Tìm hiu v hiệu ứng Noise Field
 2. Tìm hiểu về hiệu ứng Vortex

Bài 10. Nguồn tạo nước Fill Object với hiệu ứng Magic trong Realflow

 1. Tìm hiểu về nguồn tạo nước Fill Object
 2. Hiệu ứng biến đổi Magic

Bài 11 12. Thiết lập hệ thống lưới trong Realflow từ hệ thống hạt particle (1) (2 buổi)

 1. Xây dựng hệ thống lưới
 2. Tương tác hạt trong hệ thống lưới
 3. Ý nghĩa thông số trong hệ thống lưới

Bài 13. Bài tập

Xây dựng bài tập ứng dụng kết hợp với Cinema 4D

Bài 14. Hệ thống HYBRIDO (1)

 1. Hệ thống Domain
 2. Hệ thống tạo nước Emitter

Bài 15. Hệ thống HYBRIDO (2)

 1. Hệ thống Grid fluid domain
 2. Hệ thống Grid fluid emitter

Bài 16. KIỂM TRA


Realflow_html_3ddda484

Realflow_html_5556ece0